Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Έχουμε μακρόχρονη εμπειρία σε ρυθμίσεις-τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17) και παρέχουμε λύσεις εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
– Εύρεση πολεοδομικών και συμβολαιογραφικών σχεδίων
– Προέλεγχος ακινήτου
– Ρύθμιση/τακτοποίηση σύμφωνα με Ν.4495/17 και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους
– Μεταφορά δήλωσης από προγενέστερους Νόμους (Ν.3843/10, Ν.4014/11 και Ν.4178/13)
– Έκδοση βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών (και επανέκδοση λόγω λήξης ισχύος)
– Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων