Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Έχουμε μακρόχρονη εμπειρία σε ρυθμίσεις-τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17) και παρέχουμε λύσεις εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Εύρεση πολεοδομικών και συμβολαιογραφικών σχεδίων
Προέλεγχος ακινήτου
– Ρύθμιση/τακτοποίηση σύμφωνα με Ν.4495/17 και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους
Έκδοση βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών (και επανέκδοση λόγω λήξης ισχύος)

Ειδικότερα όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Υπολογίζεται το απαιτούμενο πρόστιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν την κάθε πολεοδομική παράβαση λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (π.χ. περιπτώσεις Α.μ.Ε.Α., πρώτης κατοικίας, μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων, τρίτεκνων κ.α. ).

  • Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα και εν συνεχεία καταβολή του σχετικού παραβόλου.

  •  Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.

  •  Από την πληρωμή του παράβολου ο μηχανικός έχει στη διάθεση του 18 μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κατηγορίες αυθαιρέτων που υπάγονται στο Νόμο:

Κατηγορία 1 – Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίσταται πριν το έτος 1975

Κατηγορία 2 – Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 01.01.1983

Κατηγορία 3 – Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις

Κατηγορία 4 – Περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης μετά τις 01.01.1983 εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου. Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και γίνεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Κατηγορία 5 – Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 4