Κατασκευή διώροφης κατοικίας στο Σχοινιά Αττικής

Μελέτη-επίβλεψη ανέγερσης διόροφης οικοδομής με υπόγειο και ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή.
Προβλέπεται να κατασκευαστεί μια νέα διώροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα και επένδυση πέτρας. Αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα και κατεύθυνση βιοκλιματικής λύσεως αποτελεί το φυτεμένο δώμα στο κτίριο.

Eμβαδόν μονοκατοικίας= 250 τ.μ.

Φωτογραφίες