Άδειες Λειτουργίας Επαγγελματικών χώρων

Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, ψητοπωλεία, παντοπωλεία, κομμωτήρια κα), θεάτρων και κινηματογράφων (βεβαιώσεις εγκατάστασης και γνωστοποιήσεις λειτουργίας σύμφωνα με Ν.4442/16).

Αδειοδοτήσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές δραστηριότητες: εργαστήρια (πχ οδοντοτεχνικό, επισκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής αλουμινίου κα), συνεργεία, πλυντήρια-λιπαντήρια, στεγνοκαθαριστήρια

Άδειες ιατρείων και πολυιατρείων

Άδειες εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Άδειες αρτοποιείων-φούρνων, πρατηρίων ζαχαροπλαστικής κτλ

Άδειες γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής κα

Στο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων, οι απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων και τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.

Οι φορείς που απευθυνόμαστε είναι ενδεικτικά: υπηρεσίες δόμησης, συμβούλια αρχιτεκτονικής, τμήμα χορήγησης αδειών επιχειρήσεων δήμων, τμήμα χορήγησης αδειών ανάπτυξης περιφερειών, διευθύνσεις συγκοινωνιών και υγείας σε περιφέρειες, αρχαιολογία, κτηματολογικά γραφεία, διευθύνσεις πυροσβεστικής, δασαρχεία, κεντρικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής για διατηρητέα κτίρια, ΕΟΠΠΕΠ, ΣΥΠΟΘΑ για θέματα πολεοδομικής φύσεως, κα.