Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, εκπόνηση και υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και σχεδίων για την αδειοδότηση (αναθεώρηση, έγκριση, άδεια δόμησης) κάθε είδους τεχνικών εργασιών (επισκευή, ανακαίνιση, ανέγερση, προσθήκη κτιρίων). Έχουμε μακρόχρονη εμπειρία σε ρυθμίσεις-τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών (Ν. 3843/10, Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και Ν. 4495/17) και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Διεκπεραιώνουμε άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, άδειες αλλαγής χρήσης καταστημάτων, υποβολή φακέλων για επιδότηση (φυσικό αέριο, εξοικονόμηση κατ’ οίκον) κ.α. Παρέχουμε συμβουλές τεχνικής και πολεοδομικής φύσεως έπειτα από αυτοψία και συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, εκπόνηση και υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και σχεδίων για την αδειοδότηση (αναθεώρηση, έγκριση, άδεια δόμησης) κάθε είδους τεχνικών εργασιών (επισκευή, ανακαίνιση, αποπεράτωση, ανέγερση, προσθήκη κτιρίων).
– Άδειες δόμησης (ανέγερσης, προσθήκης κα), έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, προέγκριση οικοδομικής άδειας, ενημέρωση φακέλου, άδεια αναθεώρησης, άδεια νομιμοποίησης σύμφωνα με Ν.4495/17 κ.α.
– Άδειες αλλαγής χρήσης (πχ αποθήκες σε γκαράζ κ.α.)

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι ενδεικτικών μελετών:
– Μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση/κλιματισμός, φυσικό αέριο, πυρασφάλεια, ύδρευση-αποχέτευση, ενεργειακή απόδοση/θερμομονωτική προστασία, ανελκυστήρα, φωτισμού) για έκδοση οικοδομικής άδειας
Επίσης οι κάτωθι συναφείς με την έκδοση οικοδομικής άδειας υπηρεσίες:
– Επίβλεψη κατασκευής
– Τοπογραφικά διαγράμματα
– Κατανομή χιλιοστών συνιδιοκτησίας
– Φορολογικά αδείας
– Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ)

Έχουμε μακρόχρονη εμπειρία σε ρυθμίσεις-τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17) και παρέχουμε λύσεις εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
– Εύρεση πολεοδομικών και συμβολαιογραφικών σχεδίων
– Προέλεγχος ακινήτου
– Ρύθμιση/τακτοποίηση σύμφωνα με Ν.4495/17 και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους
– Μεταφορά δήλωσης από προγενέστερους Νόμους (Ν.3843/10, Ν.4014/11 και Ν.4178/13)
– Έκδοση βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών (και επανέκδοση λόγω λήξης ισχύος)
– Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων
– Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, ψητοπωλεία, παντοπωλεία, κομμωτήρια κα), θεάτρων και κινηματογράφων (βεβαιώσεις εγκατάστασης και γνωστοποιήσεις λειτουργίας σύμφωνα με Ν.4442/16).
– Αδειοδοτήσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές δραστηριότητες: εργαστήρια (πχ οδοντοτεχνικό, επισκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής αλουμινίου κα), συνεργεία, πλυντήρια-λιπαντήρια, στεγνοκαθαριστήρια
– Άδειες ιατρείων και πολυιατρείων
– Άδειες εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ)
– Άδειες αρτοποιείων-φούρνων, πρατηρίων ζαχαροπλαστικής κτλ
– Άδειες γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής κα
Στο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων, οι απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων και τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
Οι φορείς που απευθυνόμαστε είναι ενδεικτικά: υπηρεσίες δόμησης, συμβούλια αρχιτεκτονικής, τμήμα χορήγησης αδειών επιχειρήσεων δήμων, τμήμα χορήγησης αδειών ανάπτυξης περιφερειών, διευθύνσεις συγκοινωνιών και υγείας σε περιφέρειες, αρχαιολογία, κτηματολογικά γραφεία, διευθύνσεις πυροσβεστικής, δασαρχεία, κεντρικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής για διατηρητέα κτίρια, ΕΟΠΠΕΠ, ΣΥΠΟΘΑ για θέματα πολεοδομικής φύσεως, κα.

– Ενεργειακές Επιθεωρήσεις/Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατοικίες και σε κτίρια τριτογενή τομέα (καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια κα)
– Υποβολή φακέλων για επιδοτούμενα προγράμματα (σύμβουλος έργου για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»)

Παρέχουμε συμβουλές τεχνικής και πολεοδομικής φύσεως έπειτα από αυτοψία και συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.
– Αυτοψίες και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για οικοδομικά θέματα
– Πραγματογνωμοσύνες για διενέξεις τεχνικής φύσεως
– Έλεγχος κατασκευών
– Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων
– Αποτυπώσεις χώρων
– Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
– Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας