Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλές τεχνικής και πολεοδομικής φύσεως έπειτα από αυτοψία και συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.
– Αυτοψίες και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για οικοδομικά θέματα
– Πραγματογνωμοσύνες για διενέξεις τεχνικής φύσεως
– Έλεγχος κατασκευών
– Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων
– Αποτυπώσεις χώρων
– Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
– Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας