Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλές τεχνικής και πολεοδομικής φύσεως έπειτα από αυτοψία και συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

– Αυτοψίες και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για οικοδομικά θέματα

– Πραγματογνωμοσύνες για διενέξεις τεχνικής φύσεως

– Έλεγχος κατασκευών

– Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων

– Αποτυπώσεις χώρων

– Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

– Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας