Βιοτεχνικό Κτήριο υπό ανέγερση (Β. Εύβοια)

Μελέτη και σχεδίαση ενός νέου εργαστήριου επισκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μεταλλικής κατασκευής, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αισθητικής σχετικά με τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν γένει ορατά τμήματα του κτιρίου που με την προσεγμένη αρχιτεκτονική λύση σε σχέση με το είδος, τη σπουδαιότητα και τη χρήση του χώρου, αναβαθμίζει ποιοτικά το ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Φωτογραφίες