Ανακαίνιση γραφείων (οδός Γ. Κεδρηνού – Αθήνα)

Η ανάγκη για αισθητικά βελτιωμένη εικόνα της εταιρίας, είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη αναμόρφωση του χώρου με νέο μεταλλικό πατάρι, επισκευή όψεων, αλλαγή δαπέδων, τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων κτιρίου (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, δίκτυο δομημένης καλωδίωσης, τηλεφωνικό κέντρο, συναγερμός και φωτισμός LED) και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων.

Φωτογραφίες