Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

– Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακές Επιθεωρήσεις/Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατοικίες και σε κτίρια τριτογενή τομέα (καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια κα)
– Υποβολή φακέλων για επιδοτούμενα προγράμματα (σύμβουλος έργου για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»)