Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, εκπόνηση και υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και σχεδίων για την αδειοδότηση (αναθεώρηση, έγκριση, άδεια δόμησης) κάθε είδους τεχνικών εργασιών (επισκευή, ανακαίνιση, αποπεράτωση, ανέγερση, προσθήκη κτιρίων).

Άδειες δόμησης (ανέγερσης, προσθήκης κα), έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, προέγκριση οικοδομικής άδειας, ενημέρωση φακέλου, άδεια αναθεώρησης, άδεια νομιμοποίησης σύμφωνα με Ν.4495/17 κ.α.

Άδειες αλλαγής χρήσης (πχ αποθήκες σε γκαράζ κ.α.)

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι ενδεικτικών μελετών:

Μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση/κλιματισμός, φυσικό αέριο, πυρασφάλεια, ύδρευση-αποχέτευση, ενεργειακή απόδοση/θερμομονωτική προστασία, ανελκυστήρα, φωτισμού) για έκδοση οικοδομικής άδειας

Επίσης οι κάτωθι συναφείς με την έκδοση οικοδομικής άδειας υπηρεσίες:

Επίβλεψη κατασκευής

Τοπογραφικά διαγράμματα

Κατανομή χιλιοστών συνιδιοκτησίας

Φορολογικά αδείας

Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ)